Dokumendid

Klubi kehtiv põhikiri (alates 11.09.2023)

Klubi kehtiv kodukord (alates 11.09.2023)

2016. a majandusaasta aruanne

2017. a majandusaasta aruanne

2018. a majandusaasta aruanne

2019. a majandusaasta aruanne

2020. a majandusaasta aruanne

2021. a majandusaasta aruanne 

2022. a majandusaasta aruanne

MTÜ Klubi EGEA-Tartu järgib oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit.

Scroll to Top