Geograafianädal 2020

< Geograafianädal

Geograafianädal 2020

GIS-päeva viktoriin on selleks aastaks lukus. Viktoriinil osalejaid oli 58, kõigile küsimustele andsid õige vastuse Kaspar Teede, Liset Kasepuu,  Elise Kärg,  Siim Mumme,  Marianne Mendel,  Hans Rahi,  Danyil Kurbatov,  Nikolai Ovtsinnikov ja  Maryte Mooses.

Loosiõnn naeratas Kaspar Teedele, Marianne Mendelile ja Nikolai Ovtsinnikovile, keda ootab Apollo kinkekaart või ajalehetellimus. Palju õnne!

Küsimused ja vastused:

1. Punktipilvel on Välgu liikumistrajektoor. Kes või mis on Välk?

A. Tehisintellektiga metsaseiredroon                      B. Puittaimede seenhaigus

C. Militaarne orienteerumisvõistlus                          D. Põder

V: Kujutatud on GPS-seadmega varustatud põdra liikumistrajektoore üle sõidutee, et uurida maanteede mõju põtrade liikumisele. Kokku uuriti kümmet põtra – ülejäänute nimed olid Nustik, Jüri, Rambo, Mari, Priit, Janar, Maru, Kertu ja Flegmar.

2. Tuvalu on üks maailma väiksemaid riike, millel on üksnes 11 000 elanikku. 2019. aastal tegi Fidži Tuvalule ettepaneku kõik Tuvalu elanikud 1200 km lõunasse Fidžile ümber kolida. Mis ettekäändel?

V: Seoses kliimamuutusega on hakanud tõusma merevee tase, mis koostöös erosiooniga väikesed Vaikse ookeani saared uppumisohtu asetab. Üheks eriti riskantses olukorras olevaks saareks on Tuvalu. Tuvalu veidi suurem naaber, Fidži, tegi seoses sellega Tuvalule ettepaneku kõik oma asukad Fidžile kolida. Loo kokkuvõtteks veel nii palju, et Tuvalu lükkas siiski ettepaneku tagasi ja proovib ümberkolimise asemel oma pinnast tõsta.

3. Miks on Eestis ruutkilomeetri kohta kõige rohkem avastatud meteoriidikraatreid?

V: Selle küsimuse üheks võtmesõnaks on “avastatud”. Eesti on pindalalt võrdlemisi väike riik ja seoses ühe suurima hiljutise meteoriiditabamusega Kaalis ka üleriigiliselt päris hästi läbi uuritud. Seoses sellega annabki ka juba väike kraatrite arv pindalaühiku kohta päris kõrge tulemuse. Tegelikult muidugi niimoodi ei ole, et kõik kivi- ja metallimürakad Eestisse maha kukuvad.

Üsna palju pakuti sellele küsimusele vastuseks seda, et Eesti on olnud geoloogiliselt väga stabiilne (ilmselt seoses selle veebiartikliga). Vale see vastus otse loomulikult pole, kuid Eesti pole ainuke riik maailmas stabiilse geoloogiaga – seetõttu lugesime täiesti õigeks vastuse, mis rõhutas kuidagimoodi ka Eesti pindala väiksust ja/või läbiuuritust.

4. Vii kokku koordinaatsüsteem ja selle nimi!

Õiged vastused:

A: Pseudo-Mercator                                        B: L-EST 97

C: World sinusoidal                                          D: Robinson

5. Lisaküsimus gümnaasiumile ja vanematele: Miks on erinevate projektsioonide kaardipildid erinevad?

V: Teatavasti on planeet Maa kerakujuline, kuid kaart tasapinnaline. Ilma igasuguste moonutusteta pinda kera pealt tasapinnale venitada ei saa, küll aga on võimalik teatud liiki moonutusi minimeerida. Näiteks saab teha õigepindseid, õigenurkseid või õigepikkuselisi kaarte, kuid ühel kaardil ei saa olla kõiki eelnevaid omadusi. Lähtudes ülesandest, mida kaart täitma peab, valitakse ka projektsioon.

Scroll to Top