Geograafianädal 2018

< Geograafianädal

Geograafianädal 2018

VEEBIVIKTORIINI VASTUSED JA TULEMUSED 2018

Teisipäev, 13. november.
 
Allikas: Maa-amet

Mis maakonnas asub pildil kujutatud koht? Millega on tegu?

Tegu on Aidu karjääriga, mis asub Ida-Virumaal. Aidu karjäär oli lahtine kaevandus ning seal kaevandati põlevkivi, 2012. aastal kaevandus aga suleti, sest varud said otsa. Praeguseks on Aidu karjäärist kujundatud tehismaastik ning rajatud Aidu veemaa. Aidu veemaa on spordi- ja vabaajakeskus, mis pakub mitmesuguseid teenuseid, nagu näiteks offroad safari ning kanalil sõitmine mootorpaatide, kanuude ja muude vahenditega.

Miks ja kuidas on selline vaatepilt tekkinud?  Mis otstarve on veega täitunud süvenditel praegu ja milleks kasutati neid enne?

2) Aidu karjäär oli lahtine põlevkivikaevandus. Inimkätega rajatud süvendite eesmärk oli suurendada ligipääsetavust väärtuslikule põlevkivile, tegu oli sissesõiduteede ja kaevealadega. Põlevkivi kaevandamise lõpetamise tõttu hakkasid sissesõiduteed ja kaevealad veega täituma, mistõttu kujunes piirkonda kanalite võrgustik sellisel kujul, nagu praegu näha võib. Vesi on kunagistes sissesõiduteedes ja kaevealades ilusat sinist värvi. Selle põhjuseks on maastiku kattekivimid (karbonaatsed kivimid ja lubjakivi), mis lahustuvad osaliselt vees ning seetõttu hakkab moodustuma kips. Kipsikristallidelt peegelduv vesi põhjustabki kauni helesinise värvuse. Praegu asub seal meelelahutus- ja spordikeskus Aidu veemaa.

Lisalugemist:

http://reisijuht.delfi.ee/news/news/eesti-100-aaret-aidu-karjaar-uks-omanaolisemaid-tehismaastikke-meie-maal-millel-on-ponev-ajalugu-ja-veel-ponevam-tulevik?id=82563581

https://www.aidu.ee/

Kolmapäev, 14. november.

Nagu sellelt kaardilt näha, läheb ajavööndi meridiaankiir läbi Hiiumaa ja Saaremaa. Värvidega on näidatud alad, kus ei kasutata seda ajavööndit, milles geograafiliselt tegelikult paiknetakse. Näiteks on Londoni ja Pariisi ajaerinevus üks tund. Allikas: Vikipeedia.

1) Teoreetiliselt võiks Eesti kuuluda kahte erinevasse ajavööndisse. Kust peaks see piir potentsiaalselt kulgema ja miks me ikkagi ühtset kellaaega kasutame?

 

Vastus: Nagu teada, on maakera jaotatud ajavöönditeks pikkuskraadide ehk meridiaanide järgi. Kuna ööpäevas on 24 tundi, jääb üks ajavöönd keskmiselt 15 kraadi laiuse ala sisse (laiuskraadid on 360°).  Samuti on teada see, et kogu maailma kellaajad on paika pandud Greenwichi nullmeridiaani põhjal. Maailmaaeg kuulub piirkonda, mis jääb Greenwichist 7,5° idasse ja 7,5° läände. Kokku saamegi 15° ja Greenwich asub täpselt selle vööndi keskosas. Kui nüüd aga liikuda vöönditega Eesti poole, tunni võrra hilisemasse aega, on +1 ajavööndi piirideks idapikkused vahemikus 7,5°-22,5° ja +2 ajavöönd vahemikus 22,5° – 37,5°. Tundes aga Eesti koordinaate, teame, et lääne- ja idakoordinaadid jäävad vahemikku 21° 52′ (Vilsandi) ja 28° 12′ (Narva linnus). Seega läheb tegelikkuses ajavööndi piir läbi nii Hiiumaast kui ka Saaremaast, kuid rahvusvaheliselt on kokku lepitud, et ajavööndite piire tähistavad riigi-või halduspiirid. Vastasel juhul peakski olema Lääne-Saaremaal ja Lääne-Hiiumaal olema teistest erinev aeg ja see tekitaks kindlasti palju segadust. Huvitav näide on kindlasti Hiina, kus on viis erinevat ajavööndit, kuid üks kohalik aeg.

Suurendus kõnealusest piirkonnast. Howlandi saar on ajavööndis -12 ja Kiritimati +14. Allikas: A map a day

 

 

2) Kui Kiribati riigile kuuluv Vaikse ookeani saar Kiritimati tähistab uut aastat 01.01.2019 kell 00:01, siis mis on samal hetkel kellaaeg Howlandi saarel, mis asub samuti Vaikses ookeanis?

 

Vastus: Ajavööndid on väga põnevad. Kes oleks osanud arvata, et kaks Vaikse ookeani saart, mis on üksteisest sama kaugel kui London ja Kiiev, võivad kellaaegade poolest erineda 26 tunni võrra. Just nii see aga ongi. Seega, kui Kiritimatil (üks Line’i saartest, +14 ajavöönd) võtavad inimesed juba uut aastat vastu, on Howlandi saarel alles 30. detsembri õhtu ja kell löönud 22:01. Viimasel saarel siiski ühtegi inimest ei ela, kuid sellegipoolest käib seal ajaarvestamine oma ajatsooni põhjal. Nagu alljärgnevalt kaardiltki näha võib, ei ole need sugugi ainsad saared, kus võib ajaerinevus olla tervelt ühe päeva jagu. Kuidas saab üldse olla 26-tunnine erinevus, kui Maa teeb pöörde 24 tunniga? Seda sellepärast, et +13/-12 ja +14/-11 tsoonid asuvad ajalises mõttes samas kellaajas aga erinevas kuupäevas. Ehk siis siin on mängu tulnud väga keerukad olukorrad, kus nt Samoa saar otsustas liikuda -11-lt +13-le, et olla peamiste kaubanduspartnerite Austraalia ja Uus-Meremaaga samas kuupäevas.

Lisalugemist: Why do we have time zones?

Neljapäev, 15. november.

1) USA-s toimus 1970ndatel kuulus kortermajade lammutamine. Kortermajad asusid rajoonis, mis meenutab meie nõukogudeaegseid rajoone, üheks näiteks võib tuua Lasnamäe. Mis nime all tunti seda USA elamukompleksi? See nimi koosneb kahest perekonnanimest.

Vastus: Arvatavasti polnud vastajad varem selle teemaga kokku puutunud, aga õigete märksõnade kasutamisega tuli vastus ilmselt kiiresti otsingumootoritest välja. 1954. aastal loodud majutusprojekt St. Louise linnas kandis nime Pruitt-Igoe, Kahjuks aga selline sotsiaaleluasemete kompleks saavutas oodatult vastupidise efekti, muutudes vaesuse, kuritegevuse ja rassilise eraldatuse hälliks. 1970ndatel lammutati lõhkeainetega kõik 33 sealset hoonet. 

2) Mis oli selle lammutusprotsessi peamiseks põhjuseks (nimeta 1)  ja millised selle piirkonna hooned jäid alles (nimeta 3)?

Vastus: Peamise põhjusena ootasime vastuseks kuritegevust. Hooned, mida ei lammutatud, olid järgmised: elektrialamjaam, Pruitti kool, Crunden Branch raamatukogu, St. Stanislaus Kostka rooma-katoliku kirik, St. Bridget of Erin rooma-katoliku kirik ja Central katoliku kool ja akadeemia.

1972. a Pruitt-Igoe hoonetekompleksi lammutamine. Allikas: Wikipedia.

Scroll to Top