Lahe geograafiatund 2017

< Lahe geograafiatund

Lahe geograafiatund 2017

Teist aastat järjest viivad Tartu Ülikooli geograafia osakonna üliõpilased Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi siinsetes üldhariduskoolides praktilisi geograafilisi teematunde. Koolikülastuste käigus jõutakse ligi kolmekümnesse kooli. Esimeses järjekorras saavad võimaluse geograafiatudengeid võõrustada koolid, kuhu 2016. aastal projekti raames ei jõutud.

Ka tänavu on õpilastel võimalik astuda planeerija kingadesse, ent sel korral töötatakse välja Tartu Kesklinnale uusi transpordilahendusi. GPS teematunnis tutvustatakse selle töötamise põhimõtet ja rakendusvõimalusi. Loodusgeograafiatunnis avaneb õpilastele võimalus läbi viia ilmavaatlust. GIS teematund teeb sissejuhatuse kartograafiasse ja nutitelefonide teematunnis tutvutakse asukohapõhiste rakendustega.

Kõiki teematunde saadab esmalt teoreetiline sissejuhatus ning seejärel praktiline ülesanne. Koolikülastused toimuvad sooviavalduste alusel ning tundide läbiviimine on kooli jaoks tasuta. Projektimeeskond koosneb üheteistkümnest geograafia osakonna kasvandikust, keda ühendab lisaks huvile geograafia vastu ka noorgeograafide tudengiorganisatsioon – EGEA-Tartu.

Projekti raames viidi 2017. a. läbi 109 teematundi teadusliku geograafia tutvustamiseks ja seda kokku 31 üldhariduskoolis. Tänu Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse populariseerimise projektikonkursilt saadud toetusele sai Lahedast geograafiatunnist osa umbes 1950 õpilast!

Scroll to Top