Lahe geograafiatund 2018

< Lahe geograafiatund

Lahe geograafiatund 2018

Juba kolmandat aastat järjest viivad Tartu Ülikooli geograafia osakonna üliõpilased Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi Eesti üldhariduskoolides praktilisi geograafilisi teematunde. Koolikülastuste käigus jõutakse ligi kolmekümnesse kooli.

2018. aastal pakutavad töötoad:

PLANEERIMISE TÖÖTUBA – Õpilased lahendavad selles tunnis transpordivaldkonna ülesannet ühe Eesti linna näitel. Ülesandeks on erinevaid materjale kasutades leida kompromisse, tagades lähteülesandele parim lahendus ning paigutada linnaruumi erinevate transpordivahenditega liiklejad ja tugiinfrastruktuur.

NUTITELEFONIDE TÖÖTUBA – Teematunnis harjutatakse teekonnaplaneerimist ja igapäevaste geograafiliste ülesannete lahendamist nutitelefonide abil: leia majutuskoht, jõua õigele bussile, leia sobiv teekond jne.

GPS TÖÖTUBA – Tunni tulemusena saab õpilane uusi teadmisi kaardi ja GPS-i kasutamise kohta, oskab määrata enda koordinaate nutiseadme abil ning suudab orienteeruda tähtsamate objektide järgi kooli ümbruse maastikul.

GIS TÖÖTUBA – Tunni raames valmistavad õpilased teemakaardi, alustades andmete sisestamisest programmi, lõpetades valmis teemakaardi kujundamisega. Tunnis kasutatakse vabavaralist QGIS kaardirakendusprogrammi.

LOODUSGEOGRAAFIA TÖÖTUBA – Tunni käigus selgitatakse igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viiakse läbi erinevad mõõtmised-vaatlused.

Teematunnid koosnevad teoreetilisest sissejuhatusest ja praktilisest ülesandest. Koolikülastused toimuvad sooviavalduste alusel ning tundide läbiviimine on kooli jaoks tasuta. Projektimeeskond koosneb TÜ geograafia osakonna tudengitest, magistrantidest ja doktorantidest, kes kuuluvad noorgeograafide tudengiorganisatsioon EGEA-Tartu.


Scroll to Top