Lahe geograafiatund 2019

< Lahe geograafiatund

Lahe geograafiatund 2022

Juba neljandat aastat järjest viivad Tartu Ülikooli geograafia osakonna üliõpilased Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi Eesti üldhariduskoolides praktilisi geograafilisi teematunde. Koolikülastuste käigus jõutakse ligi neljakümnesse kooli.

2019. aastal pakutavad teematunnid:

PLANEERIMISE TEEMATUND – Õpilased lahendavad selles tunnis transpordivaldkonna ülesannet ühe Eesti linna näitel. Ülesandeks on erinevaid materjale kasutades leida kompromisse, tagades lähteülesandele parim lahendus ning paigutada linnaruumi erinevate transpordivahenditega liiklejad ja tugiinfrastruktuur.

NUTITELEFONIDE TEEMATUND – Teematunnis harjutatakse teekonnaplaneerimist ja igapäevaste geograafiliste ülesannete lahendamist nutitelefonide abil: leia majutuskoht, jõua õigele bussile, leia sobiv teekond jne.

GPS TEEMATUND – Tunni tulemusena saab õpilane uusi teadmisi kaardi ja GPS-i kasutamise kohta, oskab määrata enda koordinaate nutiseadme abil ning suudab orienteeruda tähtsamate objektide järgi kooli ümbruse maastikul.

GIS TEEMATUND –  Tunni raames valmistavad õpilased teemakaardi, alustades andmete sisestamisest programmi, lõpetades valmis teemakaardi kujundamisega. Tunnis kasutatakse vabavaralist QGIS kaardirakendusprogrammi.

LOODUSGEOGRAAFIA TEEMATUND –  Tunni käigus selgitatakse igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viiakse läbi erinevad mõõtmised-vaatlused.

3D MODELLEERIMISE TEEMATUND – teematund arvutiklassis. Tunnis loovad õpilased lihtsa 3D-mudeli Tallinna kesklinnast. Töötoa käigus tutvustame geoinformaatikat ja räägime 3D-mudelite vajalikkusest ja rakendamisest. Tunnis kasutatakse vabavaralist QGIS 3 kaardirakendusprogrammi (programm peab olema eelnevalt kooliarvutitesse alla laetud). Tund sobib nii põhikooli kui gümnaasiumi õppeastmele (eelistatult 9.-12. klass). Tunni kestus on 45 minutit.

VIRTUAALREAALSUSE TEEMATUND – Tunni eesmärgiks on selgitada, mida näeb satelliit, kuidas satelliidipildilt leida huvipakkuvaid uurimispiirkondi maakatteuurimiseks ja kuidas täiendada satelliidi teadmisi 360° fotodega. Tutvustatakse erinevaid objekte ortofotodel ja maakattetüüpe erinevates maailma piirkondades. Näiteid tuuakse kõrbest, polaaraladelt,
vihmametsadest. Õpilased loovad ise tunni käigus 360° fotod kooli ümbruses (õues viibimine u 10 min). Tunni läbiviijad tagavad VR prillid, kuid õpilastelt on nõutav rühma peale nutitelefon. Tunni kestus on 45 minutit.

Teematunnid koosnevad teoreetilisest sissejuhatusest ja praktilisest ülesandest. Koolikülastused toimuvad sooviavalduste alusel ning tundide läbiviimine on kooli jaoks tasuta. Projektimeeskond koosneb TÜ geograafia osakonna tudengitest, magistrantidest ja doktorantidest, kes kuuluvad noorgeograafide tudengiorganisatsioon EGEA-Tartu.

Scroll to Top