Lahe geograafiatund 2021/2022

< Lahe geograafiatund

Lahe geograafiatund 2021/2022

Juba kuuendat aastat järjest viivad Tartu Ülikooli geograafia osakonna üliõpilased Eesti Teadusagentuuri ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel läbi Eesti üldhariduskoolides praktilisi geograafilisi teematunde.

 
Projekt toimub tänu Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise projektikonkursi toetusele.
 

2021/2022. aastal pakutavad teematunnid on:

PLANEERIMISE TEEMATUND – sisetund. Teematund tutvustab läbi mängulise rühmatöö tähtsamaid ruumilise planeerimise ülesandeid: taustinformatsiooniga tutvumine, arutelu ja kompromisside tegemine, kavandatu esitlemine. Tunni eesmärk on laiendada õpilaste teadmisi kaasaegsetest tööriistadest, läbi mille planeerijad linnade ja maapiirkondade arengut suunavad. Teematundi kohandatakse vastavalt kooli asukohale.

NUTITELEFONIDE TEEMATUND – Teematunnis harjutatakse teekonnaplaneerimist ja igapäevaste geograafiliste ülesannete lahendamist nutitelefonide abil: leia majutuskoht, jõua õigele bussile, leia sobiv teekond jne.

LOODUSGEOGRAAFIA TEEMATUND –  Tunni käigus selgitatakse igapäevaste ilmavaatluste vajalikkust, mõõtmiste ning vaatluste tehnoloogiat ja viiakse läbi erinevad mõõtmised-vaatlused.

3D MODELLEERIMISE TEEMATUND – teematund arvutiklassis. Tunnis loovad õpilased lihtsa 3D-mudeli Tallinna kesklinnast. Töötoa käigus tutvustame geoinformaatikat ja räägime 3D-mudelite vajalikkusest ja rakendamisest. Tunnis kasutatakse vabavaralist QGIS 3 kaardirakendusprogrammi (programm peab olema eelnevalt kooliarvutitesse alla laetud). Tund sobib nii põhikooli kui gümnaasiumi õppeastmele (eelistatult 9.-12. klass). Tunni kestus on 45 minutit. 3D teematunni juhend on leitav siit.

Teematunnid koosnevad teoreetilisest sissejuhatusest ja praktilisest ülesandest. Koolikülastused toimuvad sooviavalduste alusel ning tundide läbiviimine on kooli jaoks tasuta. Projektimeeskond koosneb TÜ geograafia osakonna tudengitest, magistrantidest ja doktorantidest, kes kuuluvad noorgeograafide tudengiorganisatsioon EGEA-Tartu.

Rohkem infot võib küsida meili teel lahegeograafiatund@gmail.com või projektijuhilt Elina Maarja Suitso (5083328).

Projekti raames viidi hooajal läbi 137 teematundi teadusliku geograafia tutvustamiseks ja seda kokku 38 üldhariduskoolis ja Eesti Rahva Muuseumis toimunud õpilaste teadusfestivalil. Tänu Eesti Teadusagentuuri ja Eesti Haridus- ja Teadusministeeriumi teaduse populariseerimise projektikonkursilt saadud toetusele sai Lahedast geograafiatunnist osa umbes 2204 õpilast!

Loe hooaja kokkuvõtet blogist!
Lisaks on oma kogemust tundide läbiviijana jaganud Iris Luik Õhtulehes ja Karl Joann Jürimaa Tartu Ülikooli ajakirjas Universitas Tartuensis.

Suur tänu kõikidele koolidele külla kutsumast ning tudengitele, kes tunde läbi viisid!

Scroll to Top