Meist

Baltic Weekend 2022

Kes me oleme?

EGEA-Tartu on punt entusiastlikke ja säravaid tudengeid Tartu Ülikoolist, keda ühendab üks – huvi geograafia vastu.

Organisatsioonist

1989. aastal loodud organisatsioon tegutses algselt hoopis TÜNGK-i ehk Tartu Ülikooli Noorgeograafide Klubi nime all. Peatselt aga võeti kasutusse lühend EGEA, mis tuleneb nimest European Geography Association for students and young geographers. Kuna see koondab endas allüksusi üle Euroopa (Maltast Ouluni), on kujunenud tihe suhtlusvõrgustik, mis võimaldab meie liikmetel odavalt ringi rännata ja kohtuda geograafidega üle ilma!

Tahame murda seda müüti, mille järgi geograafid on ainult kivimi- ja mullauurijad või õpetajad – teame, mis võimalusi geograafiaharidus pakub ja meie liikmed annavad oma panuse, et see teadmine jõuaks ülikoolist väljapoole.

Meil on kaks töörühma:

Ürituste korraldamise töögrupp

Nemad vastutavad nii liikmete mõnusate koosviibimiste kui ka väljapoole suunatud ürituste eest. Geograafide reisiklubid on juba teada-tuntud, aga traditsiooniks on saanud veredoonorlusüritus, millega tõmbame tähelepanu ka teistele teemadele!

Meediatöögrupp

Hoolitsevad meie kajastuse eest nii sotsiaalmeedias kui ka blogis, kus võib igasugu huvitavatest tegemistest lugeda. Kuidas muidu kuuleks edukatest geograafiavilistlastest, kes käivad Norra kohal aerofotosid pildistamas!

Meie punt on parajalt segane seltskond: kes orienteerub läbi Maarjamaa tihnikute, kes tantsib-laulab-mängib pilli või otsustame hoopis üheskoos talvel Emajõele telkima minna. Selle järgi tunneb ühe EGEAlase ära küll – kes palju teeb, see palju jõuab!


Kui tunned, et see on kamp, millest tahaks osa saada, siis tule meie sekka! 

Meie missioon ja visioon

Missioon

Tõsta geograafiaalast teadlikkust ühiskonnas, ühendada noorgeograafe erialast arengut toetavate tegevuste kaudu ja anda klubi liikmetele võimalus mitteformaalseks õppimiseks meeskonnatöö- ja juhtimise kogemuse kaudu.

Visioon

“Kaardistame geograafia tulevikku”!

Suur EGEA   

EGEA (European Geography Association – for Students and Young Geographers) on üleeuroopaline noorgeograafide võrgustik. 1987. aastal tulid Varssavi, Barcelona ja Utrecht’i tudengid ideele luua organisatsioon, et vahetada geograafilist teadmist erinevate Euroopa riikide vahel. Mõte sai teoks ning nüüdseks on EGEA-l ligikaudu 60 entity‘t ehk allüksust 36-s erinevas riigis. Seega meie jaoks on olemas nii suur EGEA, mis koondab kõiki üksusi rahvusvahelisel tasandil, kui ka väike EGEA-Tartu, millel on suur kohalik mõju.

EGEA hüüdlauseks on: Experience Geography, Explore Europe! See võtab väga hästi kokku organisatsiooni olemuse, kuna korraldatavate ürituste seast võib osaleda nii teadussümpoosiumil Brüsselis kui ka mäevallutusretkel Austrias! Lisaks on meile tüüpiline organiseerida omavahel vahetusi. Mis võiks olla veel parem viis mõne riigiga tutvumiseks kui mitte kohaliku geograafi pilgu läbi? Tartu geograafid on aastate jooksul külas käinud EGEAlastel Helsingis, Kopenhaagenis, Kaliningradis, Mainzis, Groningenis, Krakowis, Valencias, Zagrebis, Turkus, Vilniuses, Augsburgis… ja nimekiri jätkub!

EGEA entity’d on jaotatud nelja regiooni: Euromed, East, West, North&Baltic. EGEA-Tartu kuulub väikseimasse ehk Põhja- ja Balti riikide regiooni (N&B). Kord aastas organiseeritakse igas regioonis kongress, kus 5-6 päeva jooksul toimuvad loengud, töötoad, koosolekud, ekskursioonid, matkad ja ägedad peod! Lisaks toimub ka aastakongress, mis sarnaneb eelmistele, kuid seal tuleb kokku üldkoosolek (ehk esindajad kõikidest liikmesorganisatsioonidest), kus kinnitatakse kõik tähtsad ametipositsioonid järgnevaks aastaks.

 

EGEA-Tartu on korraldanud:

1994

Aastakongress (Võsul)

1999

Regioonikongress (Järveseljal)

2003

Regioonikongress (Essul)

2008

Regioonikongress (Leigol)

2019

Regioonikongress (Taevaskojas)

2023

Regioonikongress (Võsul)

Teeme koostööd

Bioteaduste Üliõpilaste Selts
Bioteaduste Üliõpilaste Selts (BÜS) on kõiki bioteaduste huvilisi ühendav organisatsioon. Panustavad aktiivselt teaduse populariseerimisse, õppekavade arendamisse, erinevate teaduslike (ja mõnikord ka mitte nii teaduslike) ürituste korraldamisse.
Nende veebileht
Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärkideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõudude ja teadlaskonna vahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.
Nende veebileht
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus (TÜÜE)
Tartu Ülikool on suurim ülikool Eestis ning selle üliõpilasesindus (TÜÜE) suunab jõuliselt hariduspoliitikat. TÜÜE seisab üliõpilaste õiguste eest, kuid ka igapäevane heaolu ja õppetöö sujuvus on eesmärk, mida esinduse tegevus endas kannab.
Nende veebileht
Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts (TÜKS)
TÜKS on noor tudengiorganisatsioon, mis loodi aktiivsete keemia- ja materjaliteaduse üliõpilaste poolt 2018. aastal eesmärgiga ühendada ülikoolis keemia- ning sellega seonduvate erialade tudengeid. Nende eesmärk on muuta keemia eriala õppimine noortele atraktiivseks, tutvustada tudengitele tulevikuväljavaateid ja toetada igakülgselt tudengite õppeprotsessi sellel raskel, kuid paeluval keemiaõpingute teekonnal.
Nende veebileht
Previous slide
Next slide
Bioteaduste Üliõpilaste Selts
Bioteaduste Üliõpilaste Selts (BÜS) on kõiki bioteaduste huvilisi ühendav organisatsioon. Panustavad aktiivselt teaduse populariseerimisse, õppekavade arendamisse, erinevate teaduslike (ja mõnikord ka mitte nii teaduslike) ürituste korraldamisse.
Nende veebileht
Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts
Eesti Füüsikaüliõpilaste Selts (FÜS) on Eesti Füüsika Seltsi osakond, mis ühendab ja esindab Eesti Vabariigis füüsikat ja sellega seonduvaid erialasid õppivaid tudengeid. Seltsi eesmärkideks on füüsikaõppe parandamine, harivate ürituste korraldamine, füüsika ja loodusteadusliku õppe populariseerimine ning tudengite, õppejõudude ja teadlaskonna vahelise sidususe suurendamine. FÜS loodi 2012. aasta kevadel.
Nende veebileht
Tartu Ülikooli üliõpilasesindus (TÜÜE)
Tartu Ülikool on suurim ülikool Eestis ning selle üliõpilasesindus (TÜÜE) suunab jõuliselt hariduspoliitikat. TÜÜE seisab üliõpilaste õiguste eest, kuid ka igapäevane heaolu ja õppetöö sujuvus on eesmärk, mida esinduse tegevus endas kannab.
Nende veebileht
Tartu Ülikooli Keemiaüliõpilaste Selts (TÜKS)
TÜKS on noor tudengiorganisatsioon, mis loodi aktiivsete keemia- ja materjaliteaduse üliõpilaste poolt 2018. aastal eesmärgiga ühendada ülikoolis keemia- ning sellega seonduvate erialade tudengeid. Nende eesmärk on muuta keemia eriala õppimine noortele atraktiivseks, tutvustada tudengitele tulevikuväljavaateid ja toetada igakülgselt tudengite õppeprotsessi sellel raskel, kuid paeluval keemiaõpingute teekonnal.
Nende veebileht
Previous slide
Next slide

Juhatus

EGEA-Tartu juhatus koosneb neljast liikmest ning valitakse ametisse seltsi kevadisel üldkoosolekul. Täpsemad ametikohtade kirjeldused on leitavad allpool. Juhatus koordineerib ja korraldab seltsi igapäevast tööd. 

President
 • koordineerib klubi igapäevast tegevust;
 • kutsub kokku ja viib läbi üldkoosolekud ja juhatuse koosolekud;
 • annab klubi üldkoosolekul aru klubi juhatuse tegevusest;
 • jagab ülesandeid juhatuse liikmete vahel ja kontrollib nende täitmist;
 • esindab klubi kõikides klubiga seonduvates õigustehingutes.
Kommunikatsioonijuht
 • asendab vajadusel juhatuse presidenti;
 • juhib klubi juhatuse ja klubi liikmete vahelist kommunikatsiooni;
 • vastutab klubi tegevuse sotsiaalmeedias kajastamise eest.
Raamatupidaja
 • vastutab organisatsiooni finantsvahendite eest;
 • hoiab klubi juhatust kursis klubi finantsolukorraga;
 • tagab klubi finantsaruandluse õigsuse ja klubi finantside õiguspärase kasutuse;
 • kontrollib liikmemaksu laekumist.
Euroopa-suunaline kontaktisik
 • suhtleb Euroopa institutsioonide kontaktisikutega;
 • vahendab infot kongresside, vahetuste jt rahvusvaheliste ürituste kohta
  klubi liikmetele.
President
 • koordineerib klubi igapäevast tegevust;
 • kutsub kokku ja viib läbi üldkoosolekud ja juhatuse koosolekud;
 • annab klubi üldkoosolekul aru klubi juhatuse tegevusest;
 • jagab ülesandeid juhatuse liikmete vahel ja kontrollib nende täitmist;
 • esindab klubi kõikides klubiga seonduvates õigustehingutes.
Raamatupidaja
 • vastutab organisatsiooni finantsvahendite eest;
 • hoiab klubi juhatust kursis klubi finantsolukorraga;
 • tagab klubi finantsaruandluse õigsuse ja klubi finantside õiguspärase kasutuse;
 • kontrollib liikmemaksu laekumist.
Kommunikatsioonijuht
 • asendab vajadusel juhatuse presidenti;
 • juhib klubi juhatuse ja klubi liikmete vahelist kommunikatsiooni;
 • vastutab klubi tegevuse sotsiaalmeedias kajastamise eest.
Euroopa-suunaline kontaktisik
 • suhtleb Euroopa institutsioonide kontaktisikutega;
 • vahendab infot kongresside, vahetuste jt rahvusvaheliste ürituste kohta
  klubi liikmetele.

Juhatuste kronoloogia

AastaPresidentKommunikatsioonijuhtEU-suunaline kontaktisikRaamatupidaja
2023/2024Agnes RosenbergHeli Türi Sander TerasLauri Eving
2022/2023Silver PõlgasteAgnes RosenbergKarl Joann JürimaaElina Maarja Suitso
2021/2022Hanna-Ingrid NurmIris LuikHendrik NeubauerJanely Kangur
2020/2021Kaarel TiganeRisto MerdensonMaria BochkovaHelena Karu
2019/2020Merli IlvesKreete KakkSigrid PaavleLiza Vabištševits
2018/2019Merli IlvesTriin AbramsSigrid PaavleLiza Vabištševitš
2017/2018Ago TomingaMerli IlvesMadli-Johanna MaidlaMaria Kolk
2016/2017Patrick Joan ThomsonAgo TomingaKaisa LaurBrita Vibo
2015/2016Brita ViboPatrick Joan ThomsonTaavi PiparKristin Kesküla
2014/2015Mari-Ann ÜttMarilin SoeMerilin SoeRaili Õunapuu
2013/2014Taavi PiparLaura EiberMari-Ann ÜttSander Tuisk
2012/2013Epp MäekiviLaura EiberTaavi PiparHelin Tamm
2011/2012Marten JakobsonJanika RaunGerda MoorHelin Tamm, Maria Laidla
2010/2011Gerda MoorJanika RaunVeronika MoosesLiisi Nõgu
2009/2010Liisi NõguKaija MurasovVeronika Mooses
2008/2009Kaija MurasovKerli MüüriseppMikk Puurmann
2007/2008Kerli MüüriseppKreet MasikLiisi Pärsik
2006/2007Peep BušinBirgit KuningasTanel Käbin
2005/2006Markus VihmaKreet MasikJane Idavain
2004/2005Kristjan PärnamägiKristi AnnisteKadri Kiis
2003/2004Kristjan PärnamägiLilit PalmarKristi Anniste
2002/2003Erki SaluveerLilit PalmarKristjan Pärnamägi
2001/2002Erki SaluveerLilit PalmarAnn Ideon
2000/2001Ann IdeonErki SaluveerHelle-Mai Pedastsaar
1999/2000Helle-Mai PedastsaarKülli TiitsMari Kaisel
1998/1999Helle-Mai PedastsaarKülli TiitsMari Kaisel
1997/1998Mari KaiselMait Rei

Scroll to Top