Geograafide tööbörs

Pildi geograafide esimesest tööbörsist joonistas: Maris Vee

17. märtsil toimus esmakordselt üritus nimega Geograafide tööbörs. Kohale tuli palju erinevatel kursustel õppivaid tudengeid ning ka geograafia osakonna töötajaid. Võib arvata, et inimesi oli kohal umbes 100!

Kuidas aga tööbörs sündis? Möödunud aastal pöördus EGEA-Tartu poole professor Rein Ahas, kes arvas, et kevadel võiks korraldada tööbörsilaadse ürituse. Meile meeldis see idee väga ning ürituse korraldamine otsustati oma õlule võtta. Algset ideed arendati edasi ning tulemusi võisid kohalolnud juba ise näha 🙂

Tööbörsi raames külastasid geograafia osakonda erinevad riigiasutused ja eraettevõtted, kes valiti välja tudengite endi poolt koostatud atraktiivsete tööandjate nimekirjast. Kuna nimekiri sai lõpuks nii pikk, et oleksime saanud korraldada ka 24-tunnise tööbörsi, pidi tegema valiku. Nii valitigi ettevõtted ja asutused välja põhimõttel, et igal geograafia suunal oleks rääkijaid. Tööbörsil käisid esinemas: Margus Tiru Positiumist, Lea Pauts Maa-ametist, Kuido Kartau Hendrikson&Ko-st, Liina Laiverik Keskkonnaministeeriumist, Leida Lepik Regiost, Enar Leht Eesti Kaitseväest ja Taavi Pae Tartu Ülikoolist. Esinejad rääkisid tudengitele, millega nemad tegelevad, millega see asutus tegeleb, kus töötatakse ning loomulikult jagati ka erinevaid nõuandeid ja nippe, kuidas tulevikus tööturul paremini hakkama saada. Räägiti ka praktika- ja töövõimalustest antud asutustes-ettevõtetes, mis oli kõikide jaoks kindlasti vajalik informatsioon.

12829479_1586138424940231_6599057747168369541_o

Kahtlemata oli meeleolukas õhtupoolik vabas õhkkonnas, kus läbi nalja räägiti olulistel teemadel, muidugi pakuti ka süüa-juua! EGEA-Tartu loodab omalt poolt, et kõik, kes kohale tulid, said endale häid soovitusi ja mõtteid tulevikuks! Loodame ka tulevikus samalaadset üritust korraldada, sest nimekiri atraktiivsetest tööandjatest on veel pikk! 🙂

Korraldajate kommentaarium

Merily: Ka minul on hea meel, et sain aidata korraldada üritust, mis nii paljudele huvi pakkus. Loodan, et kõik, kes kohale tulid said midagi väärtuslikku teada, kas siis mingi kindla asutuse või selle kohta, milliseid oskusi tööturul hinnatakse.

Gettel: Mul on hiiglama hea meel selle üle, et käsitletud teema nii paljusid kõnetas ja ürituse vastu tunti huvi! Ma loodan, et kõik kohalolnud said idee, kuidas oma haridustee geograafias Tartu Ülikoolis kujundada, et sellel oleks maksimaalne väärtus, ja milliseid isiksuseomadusi võiks enda juures arendada, et olla kunagi kolleeg, kellega on meeldiv koostööd teha. Ja minu hinnangul veel kõige olulisem teema – kuidas olla enesekindel ja julge, et minna praktikale, tööle või hakata tegelema muu südamelähedase asjaga. Muuseas, üritusel paljukõneldud praktika teemal – olen ise käinud kahes ettevõttes praktikal, ühte võeti mind paari nädala möödudes tööle ja teises andsin oma panuse reaalsete tööde valmimisse. Seega ma ei nõustu väitega, et praktikandi võtmine on ettevõttele kahjulik ja praktikandile endale ka midagi ei anna. Isegi, kui praktika möödudes samasse ettevõttesse tööle ei võeta või kui antakse lahendada ebarealistlikke ülesandeid, siis erialane enesekindlus kasvab igatahes.

EGEA-Tartu tänab:

prof. Rein Ahast, prof. Jaak Jaagust, Raivo Aunapit ja Heli Raagmaat ning Tartu Ülikooli geograafiaosakonda nõu ja toetuse eest. Samuti täname kõiki ettevõtteid ja asutusi, kes olid nõus meile esinema ning loomulikult ka kõiki kuulajaid, kes meiega selle õhtupooliku veetsid!

Scroll to Top